ЦУР 9: створення стійкої інфраструктури, сприяння всеосяжній та стійкій індустріалізації та інноваціям

Інфраструктура – це комплекс взаємопов'язаних обслуговуючих структур або об'єктів, що складають та забезпечують основу функціонування системи. Якщо говорити про інфраструктуру міст — це сукупність підприємств, установ, систем управління, зв'язку тощо, що забезпечує діяльність людини чи якусь сферу діяльності. Важливість інфраструктури є очевидною.

ЦУР 9: створення стійкої інфраструктури, сприяння всеосяжній та стійкій індустріалізації та інноваціям

Стійка інфраструктура міста, фото: vlast

Дев'ята мета сталого розвитку, одна з 17 глобальних цілей ООН звучить так: створити стійку інфраструктуру, сприяти всеосяжній і сталій індустріалізації та інноваціям. Функціонуюча та стійка інфраструктура – основа кожної успішної спільноти. Для вирішення майбутніх завдань необхідно модернізувати наші галузі та існуючу інфраструктуру. Для цього нам необхідно просувати інноваційні стійкі технології та забезпечувати рівний та універсальний доступ до інформації та фінансових ринків. Це принесе процвітання, створить робочі місця та забезпечить побудову стабільних та процвітаючих суспільств у всьому світі.

Всеосяжна та стійка індустріалізація разом з інноваціями та інфраструктурою може звільнити динамічні та конкурентоспроможні економічні сили, що створюють робочі місця та дохід. Вони відіграють ключову роль у впровадженні та просуванні нових технологій, полегшенні міжнародної торгівлі та забезпеченні ефективного використання ресурсів.

Однак світ ще має пройти довгий шлях, щоб повністю розкрити цей потенціал. Зокрема, найменш розвиненим країнам необхідно прискорити розвиток свого виробничого сектору, якщо вони хочуть досягти мети 2030 року, а також збільшити інвестиції у наукові дослідження та інновації.

Інвестиції в інфраструктуру та інновації - рушійні сили економічного зростання та розвитку. Оскільки нині понад половина населення світу проживає у містах, і кількість населення зростатиме. Громадський транспорт та відновлювані джерела енергії стають пріоритетними, як і зростання нових галузей промисловості, інформаційних та комунікаційних технологій.

Важливим ключем у пошуку довгострокових рішень є технологічний прогрес, який може забезпечити подолання економічних та екологічних проблем, таких як створення нових робочих місць та підвищення енергоефективності. Сприяння стійким галузям та інвестиції у наукові дослідження та інновації – все це важливі методи досягнення сталого розвитку.

ЦУР 9: створення стійкої інфраструктури, сприяння всеосяжній та стійкій індустріалізації та інноваціям — фотоЦіль сталого розвитку №9, фото: fao
Багато хто з нас не уявляє своє життя без інтернету, проте понад 4 мільярди людей, як і раніше, не мають доступу до інтернету, і 90% з них - населення країн, що розвиваються. Подолання цього цифрового розриву має вирішальне значення для забезпечення рівного доступу до інформації та знань, стимулювання інновацій та підприємництва, зростання рівня освіти, зниження безробіття та подолання злиднів.

Факти та цифри

У всьому світі 2,3 млрд людей не мають доступу до елементарної санітарії.

В африканських країнах із низькими доходами інфраструктурні обмеження знижують продуктивність підприємств приблизно на 40%.

2,6 млрд осіб у країнах, що розвиваються, не мають доступу до постійної електроенергії.

Понад 4 млрд людей, як і раніше, не мають доступу до інтернету; 90% з них знаходяться в країнах, що розвиваються.

ЦУР 9: створення стійкої інфраструктури, сприяння всеосяжній та стійкій індустріалізації та інноваціям — фотоСписок країн за кількістю користувачів інтернетом, фото: wikipedia
У секторах відновлюваної енергетики нині зайнято понад 2,3 млн. осіб; до 2030 року їх кількість може сягнути 20 млн.

У країнах що розвиваються лише 30 % сільськогосподарської продукції піддаються промислової переробці проти 98 % у країнах із високим рівнем доходів.

У країнах, за якими є дані, кількість людей, зайнятих у секторах відновлюваної енергетики, нині становить близько 2,3 мільйона людей. З огляду на нинішні прогалини в інформації, це, безперечно, дуже консервативна цифра. Через сильний інтерес до альтернативних джерел енергії, можлива загальна зайнятість у відновлюваних джерелах енергії до 2030 року може становити 20 мільйонів робочих місць.

ЦУР 9: створення стійкої інфраструктури, сприяння всеосяжній та стійкій індустріалізації та інноваціям — фотоВідновлювані джерела енергії, фото: rbc
Цілі

Розвиток стійкої, відмовостійкої та інклюзивної інфраструктури. Створювати якісну, надійну, стійку інфраструктуру у світі, включаючи регіональну та транснаціональну інфраструктуру, для підтримки економічного розвитку та добробуту людей з упором на доступний та рівноправний доступ для всіх.

Сприяти всеосяжній та стійкій індустріалізації та до 2030 року суттєво підвищити рівень зайнятості у промисловості та частку промислового виробництва у валовому внутрішньому продукті відповідно до національних умов та подвоїти відповідні показники у найменш розвинених країнах.

Розширити доступ дрібних промислових та інших підприємств, особливо в країнах, що розвиваються, до фінансових послуг, у тому числі до недорогих кредитів, і посилити їх інтеграцію у виробничо-збутові ланцюжки та ринки.

До 2030 року модернізувати інфраструктуру та переобладнати промислові підприємства, зробивши їх стійкими за рахунок підвищення ефективності використання ресурсів та ширшого застосування чистих та екологічно безпечних технологій та промислових процесів за участю всіх країн відповідно до їх індивідуальних можливостей.

ЦУР 9: створення стійкої інфраструктури, сприяння всеосяжній та стійкій індустріалізації та інноваціям — фотоМодернізація промислових підприємств, фото: siemens
Активізувати наукові дослідження, нарощувати технологічний потенціал промислових секторів у всіх країнах, особливо в країнах, у тому числі шляхом стимулювання до 2030 року інноваційної діяльності та значного збільшення кількості працівників у сфері НДДКР у розрахунку на 1 млн. осіб, а також урядових та приватних витрат на НДДКР.

Сприяти розвитку екологічно стійкої і стійкої інфраструктури в країнах, що розвиваються, за рахунок збільшення фінансової, технологічної та технічної підтримки африканських країн, найменш розвинених країн, що розвиваються, не мають виходу до моря, і малих острівних країн, що розвиваються.

Підтримувати розробки, дослідження та інновації у сфері національних технологій у країнах, що розвиваються, у тому числі шляхом створення політичного клімату, сприяючого, зокрема, диверсифікації промисловості та збільшення доданої вартості у сировинних галузях.

ЦУР 9: створення стійкої інфраструктури, сприяння всеосяжній та стійкій індустріалізації та інноваціям — фотоЕкологічні інновації, фото: fintecc
Значно розширити доступ до інформаційних та комунікаційних технологій та прагнути до забезпечення універсального та недорогого доступу до інтернету у найменш розвинених країнах до 2020 року.

Деякі завдання безпосередньо пов'язані з довкіллям. Інші завдання пов'язані з іншими сферами та іншими цілями. Всі цілі стійкого розвитку сформульованих в Декларації тисячоліття, включають нові області, такі як зміна клімату, економічна нерівність, інновації, стійке споживання, мир і справедливість, серед інших пріоритетів. У сукупності всі 17 цілей тісно взаємопов'язані - найчастіше ключем до успіху однієї з них є вирішення проблем, які найчастіше пов'язані з іншими.

Оскільки інновації та технічний прогрес є основним ключем у пошуку довгострокових рішень у сфері економіки та екології, вони потребують значних інвестицій.

У глобальному масштабі частка інвестицій у дослідження та розробки (НДДКР) у ВВП збільшилася з 1,5 % у 2000 році до 1,7 % у 2015 році і майже не змінилася у 2017 році, але становила лише менше 1 % у регіонах, що розвиваються.

ЦУР 9: створення стійкої інфраструктури, сприяння всеосяжній та стійкій індустріалізації та інноваціям — фотоІнфраструктура зв'язку, фото: habr
Що стосується інфраструктури зв'язку, більше половини населення світу зараз підключено до мережі, і майже все населення світу проживає в зоні, вкритій мережею мобільного зв'язку. За оцінками, у 2019 році 96,5% було покрито як мінімум мережею 2G.   

COVID-19 відповідь

Зростання світового виробництва неухильно знижувалося навіть до спалаху пандемії COVID-19. Пандемія сильно вдарила по обробній промисловості та викликає збої у глобальних виробничо-збутових ланцюжках та постачання продукції.

Незважаючи на збитки у всіх сферах криза прискорила цифровізацію в усьому світі за рахунок цифровізації багатьох підприємств та послуг, включаючи системи віддаленої роботи та відеоконференцзв'язку на робочому місці та за її межами, а також доступ до охорони здоров'я, освіти та основних товарів та послуг.

ЦУР 9: створення стійкої інфраструктури, сприяння всеосяжній та стійкій індустріалізації та інноваціям — фотоЦифровізація, фото: bigdataschool
Оскільки пандемія змінює те, як ми працюємо, підтримуємо зв'язок, ходимо до школи та купуємо предмети першої необхідності, як ніколи важливо подолати цифровий розрив для 3,6 мільярда людей, які залишаються офлайн, не маючи доступу до онлайн-освіти та працевлаштування чи критичних порад по здоров'ю та санітарії. У Доповіді про фінансування сталого розвитку за 2020 рік наведено варіанти політики, що дозволяють використовувати потенціал цифрових технологій.

Після закінчення гострої фази кризи COVID-19 урядам потрібні інвестиції в інфраструктуру, з метою прискорити відновлення економіки, створити робочі місця, скоротити бідність та стимулювати продуктивні інвестиції.

Інвестиції у стійку інфраструктуру та наукові та технологічні дослідження прискорюють економічне зростання, створюють робочі місця та сприяють процвітанню. У найближчі 15 років очікуються мільярдні інфраструктурні проекти, особливо в країнах що розвивються та країнах з перехідною економікою.


ЦУР 9: створення стійкої інфраструктури, сприяння всеосяжній та стійкій індустріалізації та інноваціям — фотоІнвестиції у сталий розвиток та виробництво, фото: agroinvestor
Таким чином, ціль 9 спрямована на те, щоб створити інфраструктуру, що відповідає принципам сталого розвитку, сприяння індустріалізації, а також стимулювання розробок, що сприяють стійкості. Саме інновації можуть якісно змінити життя людини, змінити її споживання, свідомість та сприяти екологічній усвідомленості. Інновації, які будуть крок за кроком наближати нас до стійкого майбутнього, забезпечуючи чистою енергією, біорозкладним пластиком або запропонують нові стійкі матеріали та технології, зможуть стати нашим технологічним шляхом у стійке та чисте майбутнє.

Що стосується інвестицій, Світовий банк опублікував розрахунки, згідно з якими країнам, які розвиваються, необхідні інвестиції у розмірі мінімум 4,5% ВВП для реалізації поставлених завдань і паралельно з інвестиціями необхідна реалізація програм з обмеження глобального потепління на рівні передбаченому ООН - не більше 2 градусів за Цельсієм.

zoom-images