Мета сталого розвитку № 11: стійкі міста та спільноти

Населення світу постійно зростає. Щоб умістити всіх, нам потрібно будувати сучасні стійкі міста. Щоб усі ми могли вижити та процвітати, нам потрібне нове, інтелектуальне міське планування, яке створює безпечні, доступні та стійкі міста з екологічно чистими та культурно надихаючими умовами життя.

Ця потреба відображена у плані стійкого розвитку, прийнятого ООН у 2011 році. ЦСР 11 звучить так: "зробити міста інклюзивними, безпечними, життєздатними та стійкими". Мета сталого розвитку № 11: стійкі міста та спільноти

Стійке місто, фото: openshkola

Існує тісний зв'язок між якістю життя у містах і тим, як міста використовують доступні їм природні ресурси та керують ними. На сьогоднішній день тенденція до урбанізації супроводжується посиленням тиску на навколишнє середовище та підвищеним попитом на основні послуги, інфраструктуру, робочі місця, землю та доступне житло, особливо для майже 1 мільярда міських бідняків, які мешкають у неформальних поселеннях.

Через високу концентрацію людей, інфраструктуру, житло та економічну діяльність міста особливо вразливі перед впливом зміни клімату та стихійних лих. Підвищення стійкості міст має вирішальне значення для запобігання людським, соціальним та економічним втратам, у той час як підвищення стійкості процесів урбанізації необхідне для захисту навколишнього середовища та зниження ризику лих та зміни клімату.

Ресурсоефективні міста поєднують у собі більш високу продуктивність та інновації з нижчими витратами та меншим впливом на навколишнє середовище, надаючи при цьому ширші можливості для споживчого вибору та сталого способу життя. Мета сталого розвитку № 11: стійкі міста та спільноти — фото 1 Ресурсоефективні технології, фото: vb
Факти та цифри

Половина людства - 3,5 мільярда людей - сьогодні живе у містах, і, за прогнозами, до 2030 року у містах житиме 5 мільярдів людей.

95 % зростання міст у наступні десятиліття припаде на країни, що розвиваються.

Сьогодні 828 мільйонів людей живуть у нетрях, і більшість із них проживає у Східній та Південно-Східній Азії.

Міста світу займають лише 3% суші Землі, але на них припадає 60–80% споживання енергії та 75% викидів вуглеводню.

Швидка урбанізація чинить тиск на джерела прісної води, каналізацію, довкілля та здоров'я населення.

На міста припадає від 60 до 80% енергоспоживання та до 70% антропогенних викидів парникових газів. 

Мета сталого розвитку № 11: стійкі міста та спільноти — фото 2 Стійка інфраструктура та транспорт, фото: pragmatika
Прогнозується, що у найближчі 30 років 90% зростання міст припаде на Азію та Африку.

Згідно з прогнозами, до 2050 року 70% населення світу проживатиме у міських поселеннях.

Організація Об'єднаних Націй з навколишнього середовища та Програма ООН-Довкілля працює з партнерами по всьому світу для підтримки розвитку стійких, екологічних, ресурсоефективних міських районів, що об'єднує 3D-стратегії - поділу та обезуглерожування.

Цілі ЦУР 11 визначають ключові фактори, які необхідно враховувати, щоб зробити міста більш стійкими, інклюзивними, надійними та безпечними.

Мета сталого розвитку № 11: стійкі міста та спільноти — фото 3ЦУР 11, фото: fao
Цілі

До 2030 року забезпечити доступ до безпечних, недорогих, доступних та стійких транспортних систем для всіх, підвищуючи безпеку дорожнього руху, особливо за рахунок розширення системи громадського транспорту, приділивши особливу увагу потребам населення, яке перебуває у вразливому становищі, жінкам, дітям та інвалідам, людям похилого віку.

До 2030 року зміцнити інклюзивну та стійку урбанізацію та потенціал для спільного, комплексного та сталого планування населених пунктів та управління ними у всіх країнах.

Активізувати зусилля щодо захисту та збереження світової культурної та природної спадщини.

До 2030 року значно скоротити кількість смертей і кількість постраждалих людей та суттєво зменшити прямі економічні втрати порівняно з глобальним валовим внутрішнім продуктом, спричинені лихами, включаючи лиха, пов'язані з водою, з приділенням особливої уваги захисту бідних та людей у вразливих ситуаціях.
Мета сталого розвитку № 11: стійкі міста та спільноти — фото 4
Урбанізація та зростання міст, фото: sdghelpdesk
До 2030 знизити негативний вплив міст на навколишнє середовище в розрахунку на душу населення, в тому числі за рахунок приділення особливої уваги якості повітря та видалення муніципальних та інших відходів.

До 2030 року забезпечити загальний доступ до безпечних, інклюзивних та доступних зелених громадських місць, особливо для жінок та дітей, людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями.

Підтримувати позитивні економічні, соціальні та екологічні зв'язки між міськими, приміськими та сільськими районами шляхом посилення планування національного та регіонального розвитку.

До 2020 року значно збільшити кількість міст та населених пунктів, які приймають та реалізують комплексну політику та плани, спрямовані на інтеграцію, ефективність використання ресурсів, пом'якшення наслідків та адаптацію до зміни клімату, стійкість до лих, а також розробку та реалізацію відповідно до Сендайської рамкової угоди з програмою зі зниження ризику лих у 2015 – 2030 роках та комплексному управлінню ризиками лих на всіх рівнях. Мета сталого розвитку № 11: стійкі міста та спільноти — фото 5 Адаптація до зміни клімату у сільському господарстві, фото: auca
Заходи у відповідь у зв'язку з COVID-19

Міста знаходяться на передовій лінії боротьби з пандемією та її довгостроковими наслідками. У всьому світі COVID-19 загрожує містам і громадам, наражаючи на небезпеку не тільки громадську охорону здоров'я, а й економіку та структуру суспільства.

ООН-Хабітат, організація ООН з питань житла та міського розвитку, спільно з національними та місцевими урядами працює над наданням їм допомоги у підготовці до пандемії COVID-19, її запобігання, реагування на неї та відновлення після неї. Цілями Плану реагування ООН-Хабітат на COVID-19 є:

надання підтримки місцевим урядам та рішенням, що приймаються на рівні громад у неофіційних поселеннях;
надання даних по містах, що базується на фактичних даних картування та даних для прийняття обґрунтованих рішень;
пом'якшення економічних наслідків та початок відновлення. Мета сталого розвитку № 11: стійкі міста та спільноти — фото 6Організація ООН-Хабітат "За найкраще майбутнє міст", фото uclg
Політика та програмна рамкова основа ООН-Хабітат COVID-19 є керівництвом для дій на глобальному, регіональному та державному рівнях. Економічна комісія ООН для Африки запропонувала урядам міст конкретну підтримку для пом'якшення та реагування на економічні наслідки COVID-19. На міста Африки припадає понад 50% ВВП регіону, а африканські міста, ймовірно, сильно постраждають від COVID-19, оскільки це призведе до різкого скорочення продуктивності, кількості робочих місць і доходів.

Місто - основне місце проживання людини, а індустріалізація сприяє дедалі більшій урбанізації. Побудова міських районів з урахуванням принципів сталого розвитку, забезпечення сталої системи інфраструктури – ті кроки до сталого майбутнього, які ми з вами можемо робити вже зараз.Мета сталого розвитку № 11: стійкі міста та спільноти — фото 7Вулиці Далі (КНР), фото: Азіатський банк розвитку
Нерівність як усередині країн, і між країнами це постійна причина занепокоєння. Незважаючи на існуючі позитивні зміни у напрямі скорочення нерівності в деяких аспектах, такі як зменшення відносної нерівності доходів у деяких країнах та преференційний торговий статус на користь країн з низьким рівнем доходу, нерівність, як і раніше, існує.

Пандемія COVID-19 посилила існуючу нерівність, найсильніше торкнувшись найбідніших і найуразливіших громад. Це привернуло увагу до економічної нерівності та нестабільних мереж соціального захисту, поставивши під найбільший удар кризи громади, які й так були найбільш уразливими.

Вам має сподобатися
zoom-images