Кліматична криза надає науці нової ролі. Нова етика досліджень – відповідь вчених кризі

Молоді люди в усьому світі знову вийшли на вулиці, вимагаючи від осіб, які ухвалюють рішення на COP26, прислухатися до науки. Але для того, щоб наука виправдала ці очікування, необхідне фундаментальне переосмислення дослідницької етики у світлі кліматичних та екологічних криз.

Планетарна криза, що триває, ставить перед дослідниками нові етичні дилеми. Усі три основні принципи етики наукових досліджень – не нашкодь, цілісність, відповідальність – залишаються актуальними, щоб уникнути порушень. Але вони були сформульовані реактивно, у відповідь на скандали в біомедичних дослідженнях, і не могли передбачити нових проблем. Кліматична криза надає науці нової ролі. Нова етика досліджень – відповідь вчених кризі

Вчені в Антарктиці, фото un

Ми пропонуємо перейти від негативної етики, спрямованої на уникнення шкоди, до позитивної етики. Ця нова етика необхідна, щоб спрямовувати світове наукове співтовариство щодо громадянського суспільства та політики під час кліматичних та екологічних криз.

Не нашкодь

Відповідно до імперативу «не нашкодь», дослідники зобов'язані уникати заподіяння шкоди людям чи тваринам, які безпосередньо приймають участь у їх дослідженнях. Але що означає «не зашкодити» за умов кліматичної та екологічної криз?

Кліматична криза надає науці нової ролі. Нова етика досліджень – відповідь вчених кризі — фото 1 Вплив наукового дослідження на світову екосистему, фото з відкритих джерел

Зростаюча група вчених ставить під питання вуглецевий слід академічної діяльності - від польотів до конференцій та розробки штучного інтелекту. Довгострокові та непередбачувані наслідки досліджень також знову стали предметом уваги. Прикладом може бути дискусія про високі ризики в геоінженерії.

Незважаючи на зовнішню привабливість «швидкого вирішення» геоінженерії, етичні дослідження повинні враховувати пов'язані з цим ризики.

Таким чином, принцип «не нашкодь» слід розширити двома способами:

він повинен включати людей, тварин та екосистеми, які традиційно не вважаються частиною дослідницького процесу, але можуть бути піддані негативному впливу;

він повинен краще враховувати довгострокові, опосередковані чи непередбачені наслідки дослідницьких проектів чи нових технологій.

Але якщо для запобігання кліматичній кризі потрібна повна трансформація суспільства протягом десяти років, чи достатньо цього, щоб дослідження не зашкодили? Натхненні постколоніальними підходами до дослідницької етики ми пропонуємо вийти за рамки цього негативного принципу і перейти до позитивної, регенеративної науки.

Ця наука зробить активний внесок у проект відновлення суспільства та екосистем. Це буде мотивовано аналізом страждань, що вже відбуваються, і визнанням історичної відповідальності та владних відносин.

Кліматична криза надає науці нової ролі. Нова етика досліджень – відповідь вчених кризі — фото 2 Кліматична криза, фото з відкритих джерел

Діяти чесно

Принцип чесності вимагає, щоб дослідники дотримувалися суворих протоколів, розкривали конфлікти інтересів, утримувалися від маніпулювання даними та утримувалися від плагіату. Але чи може наука бути суворою, якщо вона не враховує змінні довкілля?

Деякі дисципліни ігнорують прогнози звітів МГЕЗК, а також ознаки масового вимирання та колапсу екосистем. Вони також щосили намагаються відобразити складний і тонкий взаємозв'язок між людством і природою у своїх практичних рекомендаціях.

Наприклад, приділяючи велику увагу зростанню ВВП, основна економіка сприймає наше планетарне довкілля в основному як ресурс, який можна використовувати або експлуатувати. Ідея геоінженерії також багато в чому ґрунтується на розумінні наших систем життєзабезпечення як набору окремих частин, які можна спроектувати.

Зрештою «чесність означає цілісність». Це має на увазі визнання того, що ми є частинами тендітного і взаємопов'язаного павутиння життя, яке нам необхідно зберегти.

Таким чином, дослідники повинні враховувати екологічні аспекти у своєму аналізі. Їм також слід поставити під сумнів концепцію взаємовідносин між людством і природою, яка побічно лежить в основі їхньої роботи. 

Кліматична криза надає науці нової ролі. Нова етика досліджень – відповідь вчених кризі — фото 3

Глобальне потепління, фото: finmarket

Брати відповідальність

Відповідно до принципу «відповідальності» дослідження має бути актуальним для суспільства і доводитись до відома громадськості. Але в умовах кліматичної кризи висновки можуть бути настільки драматичними, а їх наслідки для суспільства настільки величезними та суперечливими, що слово «відповідальність» набуває нового, важчого значення.

У цьому контексті деякі вчені не наважуються висловлюватися, побоюючись здатися упередженим. В результаті вони не можуть впливати на суспільні дебати.

В інших виникає спокуса пристосувати свої дослідження до політичних вимог. Прикладом може бути включення нереалістичних обсягів «негативних викидів вуглецю» в кліматичні моделі задоволення директивних органів. Його критикували за ненавмисне наукове прикриття бездіяльності щодо клімату.

Однак інші дослідники припускають, що зосередження уваги переважно на технологічних інноваціях може розв'язати екологічні кризи. Це дискурс, який відкладає дії, зменшуючи відчуття надзвичайної ситуації під час подолання цих криз.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон є одним із тих, хто виступає за технологічні рішення, але відкладає дії щодо боротьби зі зміною клімату в інших галузях.

Отже, принцип «відповідальності» слід збагатити трьома способами:

вчені повинні серйозно ставитись до своїх відкриттів та відстоювати їх соціальні наслідки, навіть коли це незручно;

дослідники повинні захищати сам науковий процес від впливу політичних та економічних інтересів;

вчені повинні залишатися скромними щодо того, чого може досягти наука.

Це означає визнання обмеженості наших знань про нескінченно складний світ, а також повільні темпи та непередбачувані наслідки технологічного розвитку.

Кліматична криза надає науці нової ролі. Нова етика досліджень – відповідь вчених кризі — фото 4

Неупередженість наукових досліджень, робота Софія, фото з відкритих джерел

Від слів до справи

Окреслена тут етика дослідження потребує подальшого розвитку. Потім ці принципи можуть бути включені до глобальних керівних принципів для окремих дослідників, а також для урядів, університетів та фінансових агентств.

Академічні дослідження будуть основою будь-якого вирішення кліматичної та екологічної криз. Усвідомлення цієї відповідальності та зіткнення з цими загрозами існуванню вимагає від університетів набагато більшого, ніж ухвалення планів сталого розвитку.

Вам має сподобатися
zoom-images